Facebook nyereményjáték szabályzat

Szabályok, részvételi feltételek

A Nyereményjátékok szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Ilyen az élet (ilyenazelet.hu), Papp-Terjék Kitti (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett Facebook oldalon megjelenő valamennyi nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék), az adott játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött személy (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

 1. A Játék leírása

A Játék kitti.ilyenazeletblog facebook oldalon megosztott posztban érhető el. Ott olvasható a játék leírása. A játékban való részvétel feltételei:

 • reakció gomb használata
 • hozzászólásba beírni, hogy melyik összeállítást szeretnénk megnyerni

A poszt megosztása nem feltétele a játékban való részvételnek.

 1. A Játék időtartama

A játék 2021.09.08-tól 2021.09.12-ig tart . A játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések nem érvényesek.

 1. Jelentkezés a Játékra

A játékban azok vehetnek részt akik

 • valós profillal rendelkeznek,
 • teljesítik a játék leírását.

A játékban csak akkor vehet részt valaki, ha a játékos a játék pályázati feltételt teljesítette.

 1. Nyeremény

A nyeremények: Horgolt sárga szalag kulcstartó. Ékszer szett, melynek a tartalma: angyal medál, gyöngy karkötő és gyöngy fülbevaló.

 1. Sorsolás

A sorsolás véletlen kiválasztásos gépi sorsolással történik 2021.09.13-án.

 1. Nyertesek értesítése

A nyertest facebook posztban fogom kitenni és ha 72 órán belül nem jelentkezik, akkor felveszem vele a kapcsolatot.

 1. A nyeremények kézbesítése

A nyereménytárgyat az ilyenazelet.hu blog küldi el a nyertesnek, kizárólag magyarországi címre. A küldés díja a szervezőt terheli.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe!

 1. Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

– a Szervező a nyertes által megadott személyes adatokat (pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám) kezelje kapcsolatfelvétel céljából, a cél teljesüléséig, de legkésőbb a nyeremény feladásáig.

A Szervező a személyes adatokat az Infotv. rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

 1. Felelősségkizárás

A pályázatok hiányosságáért (névelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik.

 1. Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.